Rejestracja spółek międzynarodowych

Kancelaria Adwokacka Grzejszczak tworzyła i rejestrowała spółki:

  • kapitałowe
  • osobowe
  • dla inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym:
  • amerykańskich
  • francuskich
  • włoskich
  • tajwańskich

Kancelaria Adwokacka Grzejszczak uczestniczyła w procedurze zakładania nowej spółki – Sponcel Sp. z o.o. Nadzorowała również postępowanie kredytowe od wyboru oferty aż po uruchomienia kredytu i jego obsługę. Następnie koordynowała pod kątem prawnym proces budowy fabryki. Obecnie zapewnia stałą obsługę prawną w pełni działającego przedsiębiorstwa.

foto: Katarina Dzurekova

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

11 listopada 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w sprawie Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi sygn. akt C – 438/09. TSUE podzielił całkowicie stanowisko skarżącego.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług” oraz, że„ Artykuł 17 ust. 6 szóstej dyrektywy 77/388 w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy 2006/18 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego innemu podatnikowi będącemu usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku.

Skarżącego reprezentowali przed Trybunałem adw. Ryszard Grzejszczak,
dr hab. adw. Jacek Skrzydło, prof. nadzw. UŁ i adw. Tomasz Grzejszczak.