Czym się zajmujemy:

 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed:
  • organami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji
  • sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji
  • sądami arbitrażowymi
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Sądem Najwyższym

Prawo podatkowe:

 • postępowanie przed organami podatkowymi
 • analiza i opinie prawne w zakresie podatkowych aspektów działalności gospodarczej
 • postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów
 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • konsekwencje podatkowe wiążące się z przekształceniami podmiotów gospodarczych
 • obrona w sprawach karno-skarbowych

Prawo celne i dewizowe:

 • postępowanie przed organami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji
 • bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych dokonujących importu i eksportu
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawach indywidualnych

Prawo gospodarcze:

 • doradztwo w przedmiocie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie i przekształcanie spółek
 • łączenie, przejęcia i podział spółek
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • negocjowanie umów handlowych
 • sporządzanie projektów umów spółek
 • udział w przejęciach poprzedzonych procedurą due diligence
 • stała obsługa podmiotów gospodarczych z branży produkcyjnej, IT i FMCG
 • wieloletnie doświadczenie w obsłudze postępowań kredytowych
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy w obsługiwanych podmiotach

Prawo cywilne:

 • negocjowanie i sporządzanie projektów umów
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy rodzinne, w tym w zakresie prowadzenia postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz podziały majątku
 • sprawy z zakresu tzw. „polisolokat”
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • sprawy z zakresu egzekucji
 • sprawy z zakresu prawa farmaceutycznego

Prawo europejskie:

 • przygotowywanie skarg i reprezentowanie skarżących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • opiniowanie zagadnień dotyczących prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji podatków pośrednich
 • reprezentowanie stron w postępowaniu prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prawo pracy

Reprezentowanie przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników w następujących sprawach:

 • o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy
 • o zapłatę odszkodowania w sporach z zakresu prawa pracy
 • o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków pracy
 • o molestowanie, mobbing i dyskryminację
 • przygotowujemy projekty umów o pracę, kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej