Rejestracja spółek międzynarodowych

Kancelaria Adwokacka Grzejszczak tworzyła i rejestrowała spółki:

  • kapitałowe
  • osobowe
  • dla inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym:
  • amerykańskich
  • francuskich
  • włoskich
  • tajwańskich

Kancelaria Adwokacka Grzejszczak uczestniczyła w procedurze zakładania nowej spółki – Sponcel Sp. z o.o. Nadzorowała również postępowanie kredytowe od wyboru oferty aż po uruchomienia kredytu i jego obsługę. Następnie koordynowała pod kątem prawnym proces budowy fabryki. Obecnie zapewnia stałą obsługę prawną w pełni działającego przedsiębiorstwa.

foto: Katarina Dzurekova

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

WYROK TSUE z dnia 13.03.2019 r. sygn. akt C‑195/18 PIWO SŁODOWE

Na mocy tego wyroku TSUE uznał, że napój zwierający 7% słodu można zakwalifikować jako „piwo otrzymywane ze słodu” objęte pozycją 2203 nomenklatury scalonej o ile cechy organoleptyczne tego wyrobu odpowiadają cechom organoleptycznym piwa.

Wyrok

Artykuły prasowe:

Wywiad w Gazecie Prawnej          Tygodnik Gazety Prawnej

Gazeta Prawna       Rzeczpospolita         Businessinsider

Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi – wyroku z 6.02.2014 r., sygn. C-33/13

Wyrok ten otworzył przed ogromną rzeszą podatników szansę na zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy transakcje zakupu, w których brali udział, dotknięte były jakimikolwiek nieprawidłowościami po stronie dostawcy lub usługodawcy, w tym związanymi z wyłudzeniami w zakresie podatku VAT, jeśli tylko sami nie brali w nich udziału i z całokształtu okoliczności związanych z transakcjami trudno było przypuszczać, że są one w jakimkolwiek stopniu wadliwe.

Wyrok

Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi – wyrok z 11.11.2010 r., sygn. akt C – 438/09

Na mocy tego wyroku TSUE uznał, że podatnik może odliczyć podatek z faktury VAT, której wystawca nie zarejestrował się jako czynny podatnik podatku VAT o ile usługa została rzeczywiści wykonana.

Wyrok