Adw. Ryszard Grzejszczak - założyciel Kancelarii

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi w latach 1985 - 2018. W latach 1979 - 1981 odbywał aplikację sądową.
W latach 1983 - 1985 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem dziekana adw. Bogdana Schmidta i adw. Janusza Gałeckiego.
Wpisany na listę adwokatów w 1986 roku nieprzerwanie wykonywał praktykę adwokacką początkowo w Zespole Adwokackim Nr 7 a od 1991 roku w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. W samorządzie adwokackim pełnił funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi oraz członka komisji egzaminacyjnych na egzaminie adwokackim.
Zmarł w 2018.

Adw. Tomasz Grzejszczak

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007 - 2008 r. studiował na Uniwersytecie Paris X Nanterre w Paryżu w ramach programu Erasmus. Pracę magisterską pod tytułem "Dopuszczalność skargi kasacyjnej we francuskim postępowaniu cywilnym" obronił w 2009 r. Ukończył kurs "I stopień - Podstawy rachunkowości - dla kandydatów na księgowego" organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wyspecjalizował się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w obsłudze postępowań kredytowych. Z Kancelarią Adwokacką Grzejszczak Skrzydło związany jest od 2004 r.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa:

 • gospodarczego
 • podatkowego
 • cywilnego
 • karno-skarbowego
 • Posiada doświadczenie w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
Języki robocze: polski, angielski, francuski, niemiecki

Dr hab. Jacek Skrzydło, prof. nadzw. UŁ

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi od 1997r. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych. W latach 1993 - 1994 r. odbywał staże na Universitat Installingen Antwerpen w ramach programu Tempus i na DePaul University w Chicago. Jest autorem licznych opracowań z zakresu prawa międzynarodowego oraz z zakresu prawa podatkowego. Z Kancelarią Adwokacką Grzejszczak Skrzydło związany jest od 1994 r, od kiedy rozpoczął aplikację adwokacką pod patronatem Adw. Ryszarda Grzejszczaka.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa:

 • podatkowego (ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT)
 • handlowego i gospodarczego
 • administracyjnego
 • cywilnego
 • Posiada doświadczenie w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
Języki robocze: polski, angielski

Adw. Aleksandra Wasiak

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi od 2017 r. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r. Pracę magisterską poświęconą oznaczeniom geograficznym w funkcji znaku towarowego obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.
Z Kancelarią Adwokacką Grzejszczak Skrzydło współpracuje od lutego 2013 r. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, zakładaniu i obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych i komorniczych.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa:

 • prawa gospodarczego,
 • prawa handlowego
 • prawa cywilnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa karno – skarbowego,
 • prawo rodzinne,
 • prawa pracy.
Języki robocze: polski, angielski

Adw. Paweł Zawis

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Łodzi od 2018 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia prawnicze ukończył w 2013 roku, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Podatkowego, pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dr hab. Lesława Górala, pt. ,,Ulgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn”.
Z Kancelarią Adwokacką Grzejszczak Skrzydło współpracuje od stycznia 2014 r. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz obsługą prawną inwestycji budowlanych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa handlowego,
 • prawa podatkowego.
Języki robocze: polski, angielski

Apl. adw. Weronika Bondyra

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autorka pracy magisterskiej pt. „Prawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę w świetle Konwencji haskiej z 1980 r.” Studiowała na Örebro University w Szwecji, w ramach programu Erasmus. Wpisana w 2019 roku na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Aplikację odbywa pod patronatem Adw. Tomasza Grzejszczaka. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Języki robocze: polski, angielski

Asystent Julian Meissner

Z kancelarią adwokacką Grzejszczak Skrzydło związany jest od 2015 roku. Ukończył Administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Starszy inspektor BHP. Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem ISO 14001 i bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Języki robocze: polski, angielski, francuski