Adw. Ryszard Grzejszczak oraz Adw. Jacek Skrzydło w swojej karierze wykształcili wielu adwokatów Izby Łódzkiej.

Dzięki doświadczeniu zawodowemu patronów oraz szerokim kontaktom z wiedzą praktyczną, nasza Kancelaria Prawna jest idealnym miejscem, pozwalającym aplikantom na gruntowne przygotowanie się do egzaminu adwokackiego.

Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz wiadomość na adres:
kancelaria@grzejszczak.pl